Nové možnosti zvýhodněného, bezúročného financování firem.

Příliv státem dotovaných finančních prostředků na podporu malých a středních podnikatelů narůstá. Díky programům pro podnikatele od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., s podporou ministerstev ČR, můžete získat výhodné financování pro vaši společnost.


1. Program EXPANZE – na zahájení a rozvoj podnikatelské činnosti.
2. Program ENERG – společnostem, řešící úsporu energie na území hl. města Prahy.
3. Zvýhodněné regionální úvěry v Jihočeském kraji.
4. Záruky za úvěry podnikatelů (malí a střední podnikatelé, začínající podnikatelé a podnikatelé, zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce).

PROGRAM EXPANZE:

určen: malým a středním podnikatelům,
co lze financovat: zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti. 

  • Zvýhodněný úvěr

výše úvěru: 2 – 45 mil. Kč,
do výše: 45 % způsobilých výdajů projektu,
úroková sazba: 0 %,
splatnost: až 7 let,
odklad splácení jistiny: až 3,5 roku,
doba čerpání: až 24 měsíců.

  • Finanční příspěvek

činí až 7 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, max. 700 tis. Kč,

vyplácí se k úrokům, které příjemce zaplatil od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování projektu do uplynutí 4 let od uzavření smlouvy o podpoře.

PROGRAM ENERG:

určen: malým a středním podnikatelům,
co lze financovat: projekty zaměřené na úsporu energie na území hl. města Prahy.

  • Zvýhodněný úvěr

výše úvěru: 2 - 20 mil. Kč,
do výše: 70 % způsobilých výdajů projektu,
úroková sazba: úvěr je bezúročný,
doba splatnosti: až 10 let,
doba čerpání úvěru: až 2 roky,
odklad splátek jistiny úvěru: až 2 roky.

  • Finanční příspěvek na energetický posudek

výše: až 80 % z výdajů vynaložených na pořízení energetického posudku, max. 100 tis. Kč.

  • Finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu

výše: až 7 % z výše zvýhodněného úvěru,
vyplácí se jednorázově po doložení ověřovacího energetického posudku prokazujícího
dosažení požadované úspory energie v konečné spotřebě příjemce podpory.

PROGRAM ZVÝHODNĚNÝCH ÚVĚRŮ V JIHOČESKÉM KRAJI:

určen: podnikatelům s méně než 50 zaměstnanci,
co lze financovat: pořízení investic.


Projekt musí být realizován na území Jihočeského kraje,
výše úvěru: 1 mil. Kč (začínající podnikatelé do 0,5 mil. Kč),
úroková sazba: 4 % p. a.,
doba splatnosti: až 6 let.

pojďme sjednat schůzku


PROGRAM S – ZÁRUKA:

určen: sociálním podnikatelům,
co lze financovat: pouze na investiční výdaje,
doba ručení: až 8 let,
do výše: až 80 % jistiny úvěru,
záruka: až do výše 20 mil. Kč,
možnost získání finančního příspěvku k zaručenému úvěru pro sociální podnikatele.

PROGRAM M – ZÁRUKA:

určen: malým podnikatelům,
co lze financovat: investiční výdaje, financování zásob či drobného nehmotného majetku,
doba ručení: až 6 let,
do výše: 70 % jistiny úvěru,
záruka: maximální výše 4 mil. Kč.

PROGRAM INOSTART:

určen pro: začínající malí a střední podnikatelé,
co lze financovat: realizace inovativně zaměřeného projektu realizovaného na území ČR,
pouze k úvěrům České spořitelny, a. s.,
výše zaručovaného úvěru: 0,5 mil Kč až 15 mil. Kč,
doba ručení: až 5 let,
výše záruky: 60 % jistiny úvěru.


Informujte se o možnostech podpůrných programů pro vaše podnikání. 
Zjistěte, zda vaše finance pracují správným směrem.

Jdete do toho s námi?

pojďme sJEDNAT SCHŮZKU

Spolupracujeme s