Ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše údaje

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů ve společnosti Investice a Finance s.r.o. Při jejich zpracovávání se řídíme právními předpisy a uzavřenými smlouvami. Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.
 

Kompletní informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu ke stažení v PDF.

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Ve společnosti Investice a Finance s.r.o. platí přísná pravidla stanovující, kdo může mít přístup k osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo společnost Investice a Finance s.r.o. s výjimkou případů, kdy máme Váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).


Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám vše vysvětlíme. Pro dotazy můžete využít e-mailovou adresu info@investice-finance.eu.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete podniknout následující kroky k ochraně svých práv (viz níže).

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů:
adresa: Pplk. Sochora 27170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: 
www.uoou.cz

Soubory ke stažení

Spolupracujeme s